Samouklapajući profilisani lim koristi se kao krovni i fasadni lim. Zbog izuzetno jednostavne i brze montaže idealan
je za sistem “uradi sam”. Ugrađuje se po “klik-klak” sistemu. Odlikuje ga odlična vodonepropusnost, jeftina podkonstrukcija, estetski izgled i mogućnost ugradnje na jako blage nagibe krovišta.

Vijak prilikom montaže uvek ostaje skriven i preklopljen, što daje poseban estetski detalj i osigurava vodonepopusnost.

Krajnje jednostavna montaža
Montaža limarije na pokrov sa samouklapajućim limom
Priprema krovišta
Montaža pokrovnog samouklapajućeg lima
Snegobran za samouklapajući lim
Samouklapajući lim B.O.S. K - fasada
Oblaganje atika
Montaža opšivnih limova
Ostale opšivke