Priprema krovišta treba da obezbedi kvalitetnu podlogu za postavljanje profilisanih limova tipa B.O.S. C 15/350. Pored ovoga, krovište mora da obezbedi nesmetanu ventilaciju krovnog pokrivača. Ovo je jedan od ključnih elemenata za dug životni vek krova i besprekornu finkcionalnost.

Funkcionalnost
Daščanje drvenog krova
Postavljanje hidro izolacije
Postavljanje roštilj letvi
Krovište sa betonskom pločom
Krovište sa postojećim pokrovom - tegolom ili eternitom
Montaža oluk-žleba, uvodnog lima u oluk i vetar-lajsni
Montaža lima u obliku crepa B.O.S. C 15/350
Preklapanje ploča kod dimnjaka i krovnih prozora
Pričvršćivanje lima B.O.S. C 15/350
Redosljed ređanja lima u obliku crepa B.O.S. C 15/350 u različitim situacijama
Sečenje lima
Kompletna situacija B.O.S. C 15/350 sa vetar lajsnama i dimnjacima