Priprema krovišta treba da obezbedi kvalitetnu podlogu za postavljanje profilisanih limova iz B.O.S. T serije profilisanih limova. Pored ovoga, krovište mora da obezbedi nesmetanu ventilaciju krovnog pokrivača. Ovo je jedan od ključnih elemenata za dug životni vek krova i besprekornu finkcionalnost.

Priprema krovišta
Betonska konstrukcija
Pripreme korita sa drvenim štafnama, stiroporom i daskom
Metalna ili drvena podkonstrukcija
Montaža limarije na pokrov sa trapeznim limom
Montaža vetar lajsni
Montaža slemena
Oblaganje objekta sa atikama
Montaža trapeznog pokrovnog lima
Vijci za trapezni pokrovni lim
Raspored vijaka
Montaža snegobrana na trapezni pokrovni lim