Kontrola kondenzacije

Kada temperatura i vlažnost vazduha dostignu tačku kondenzacije, vlaga u vidu rose se pojavljuje na donjoj strani metalnog krova. Veća količina ove kondenzacije će izazvati kapljanje koje može da prouzrukuje štetu na sadržajima koji se nalaze ispod površine krova.

DR!PSTOP rešenje

DR!PSTOP je samolepljivi antikondenz filc koji se nanosi na lim u toku proizvodnje – provlačenje kroz valjke. Zahvaljujući tome, DR!PSTOP dolazi već postavljen na limene panele i odmah je spreman za ugradnju. Membrana je otporna na starenje, a novi sloj predstavlja dodatnu zaštitu vašem metalnom krovu.

Prednosti DR!PSTOP antikondenz filca

Za krajnje korisnike

  • Ušteda do 25% u odnosu na tradicionalna rešenja
  • DR!PSTOP je izutetno trajan, nije podložan kidanju i cepanju
  • Lako se čisti pomoću šmrka ili uređajem pod pritiskom

Za građevinare

  • Brza montaža jer nema dodatnih koraka za nanošenje izolacije i njeno dotezanje i podešavanje
  • Laka montaža jer nema problema pri vetrovitim uslovima

  • Kompatibilnot:  A2-s1, d0 (EN 13501-1)
  • Otpornost na bekterije: Da
  • Akustički izolator: Da, odličan!
  • Apsorpciona moć: 1l/m2

DR!PSTOP sistem ventilacije