Opis

U ponudi su kotlovski limovi debljine 4 – 5 mm, sastava Č 1204.

EN 10027-1 DIN 17155 JUS C.B4.014*
P 265 GH H II Č 1204

* Nije u upotrebi. Umesto njega važi SRPS EN 10028-1, -2, -3 i SRPS EN 10113-1, -2

Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine definisani su standardom EN 10028-2