Pored opšivki standardnih dimenzija, u ponudi su i opšivke prema specifikaciji kupca, a do maksimalne dužine od 8,2m.

Ugaona fasadna opšivka

“Iksna” štiti spoj dva susedna zida. Obezbeđuje minimalan protok vazduha i sprečava kondenzaciju kod limenih fasada.

Slemenjak

Zatvara spoj krovnih površina u vrhu. Obezbeđuje neophodan minimum protoka vazduha za sprečavanje kondenzacije. Sprečava prodiranje vode, snega i vetra u krovnu podkonstrukciju.

Snegobran

Sprečava klizanje nagomilanog snega pri otapanju. Time štiti oluke, imovinu u podnožju objekta, ali najvažnije čuva bezbednost prolaznika. Proizvodi se u boji limene pokrivke pa deluje diskretno.

Opšivka zida

Povezuje krovnu konstrukciju na zid, kod pomoćnih ili susednih objekata. Sprečava podlivanje i prodiranje vode koja bi inače sa zida mogla da prodre u unutrađnjost objekta.

Vetar lajsna

Služi da zaštiti podkonstrukciju od naleta vetra. Jaki naleti vetra, praćeni padavinama, mogu da nanesu veliku štetu podkonstrukciji, a u ekstremnim uslovima i do odvajanja fasade/krova od konstrukcije i potpunog demolisanja objekta.

Okapnica

Služui da spreči prodiranje vode dublje ka fasadi i/ili krovnoj konstrukciji tako što sprečava podlivanje. Brzo se ukraja, lako montira i obezbeđuje podkonstrukciju od vlaženja i propadanja.