Pun naziv PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET DOO B.O.S.-KOMPANI KRUŠEVAC
Skraćeni naziv: B.O.S.-KOMPANI
Matični broj: 17183133
PIB 101305736
Šifra delatnosti 2433
Naziv delatnosti Hladno oblikovanje profila
Žiro računi 275-0010228471280-83 OTP Banka Srbija
170-30019968000-57 UNICREDIT BANK SRBIJA
Dokumntacija PDV broj: 113092040 (Preuzmi dokument)
APR: (Preuzmi dokument)