B.O.S. Kompani posluje na dve veoma popularne lokacije u Kruševcu:

  • Jasički put bb (industrijska zona) – proizvodnja građevinske limarije i profilisanih limova
  • Vesnik mira 4 (naselje UN) – stovarište crne metalurgije

Većina objekata je napravljena upravo od sopstvenih proizvoda. Hale, magacini, parkinzi i ostala infrastruktura se prostiru na više hiljada kvadrata. Organizacija poslovanja je usklađena sa međunarodnim standardima i u tom smislu, očekujemo dobijanje ISO sertifikata.

U nastavku, pogledajte galerije slika iz naših objekata:

Proizvodnja građevinske limarije
Proizvodnja profilisanih limova
Lager, Magacini polu i gotovih proizvoda od lima
Prodaja profilisanih limova i građevinske limarije
Stovarište crne metalurgije
Usluge na stovarištu crne metalurgije