B.O.S. Kompani

Proizvodnja limenih krovova, fasada i ostale građevinske galanterije

Limeni krovovi i fasade

Osnovni proizvod koji se koristi kod profilisanja limova, bilo da se radi o trapeznim profilisanim limovima, crep pločama (lim u obliku crepa) ili falcovanim limovima, je čelični lim debljine 0,50 ili 0,55 mm.

Limove od proizvođača dobijamo u koturima (rolnama lima), već obojene (plastificirane poliesterskim bojama) i kao takve ih dalje profilišemo ili na drugi način obrađujemo. Limovi imaju višestruku zaštitu, koja se sastoji iz nekoliko slojeva.

Prilagodljivost lima kao građevinskog materijala omogućuje njegovu upotrebu i na krovovima i na fasadama, a široka paleta boja koja je na raspolaganju zadovoljava potrebe i najizbirljivijih kupaca.

pokrivna širina230 mm
debljina materijalaAl: 0.7 - 0.8 mm, Čelik: 0.4 - 0.7 mm
dužinaneograničena
pokrivna širina515 mm
debljina materijalaAl: 0.7 - 0.8 mm, Čelik: 0.4 - 0.7 mm
dužinaneograničena
pokrivna širina1100 x 350 x 15 mm
debljina materijalaČelik: 0.5 - 0.6 mm
dužinaneograničena
pokrivna širina800 mm
debljina materijalaAl: 0.7 - 0.8 mm, Čelik: 0.4 - 0.6 mm
dužinaneograničena
pokrivna širina1100 mm
debljina materijalaAl: 0.7 - 0.8 mm, Čelik: 0.4 - 0.6 mm
dužinaneograničena
pokrivna širina1060 mm
debljina materijalaAl: 0.6 - 0.8 mm, Čelik: 0.4 - 0.6 mm
dužinaneograničena
pokrivna širina980 mm
debljina materijalaAl: 0.7 - 0.8 mm, Čelik: 0.4 - 0.6 mm
dužinaneograničena
pokrivna širina840 mm
debljina materijalaAl: 0.7 - 0.8 mm, Čelik: 0.5 - 0.6 mm
dužinaneograničena