Lim bez limita!

Dobrodošli u B.O.S. Kompani – mesto na kom Lim gubi limite! Vođeni ovim sloganom, usavršili smo proizvodnju građevinske limarije i profilisanih limova oluci, limeni crep, limeni krovovi i fasade , dali im novo, zasluženo mesto u modernom građevinarstvu. Limene fasade su funkcionalne, Limeni krovovi su moderani, Limeni oluci su postojani. Karakteristike kombinujemo, dodajemo, istražujemo, ulažemo … stvaramo novi, kvalitetniji životni i radni prostor za nas i generacije koje dolaze.

Građevinska limarija

Proizvodnja građevinske limarije bi lako mogla da se prevede u proizvodnju oluka i pratećih elemenata.
B.O.S. Kompani koristi savremenu tehnologiju i visokokvalitetne materijale kako bi krajnji proizvod bio dugotrajan i funkcionalan. Iz ove kategorije proizvoda izdvajamo:

Građevinska limarija

Profilisani limovi

Profilisani limovi nalaze primenu u građevinarstvu, kao krovne i fasadne obloge.
B.O.S. Kompani profilisani limovi su dugotrajni, a izrađuju se u nekoliko boja prema RAL karti. Iz ove kategorije proizvoda izdvajamo:

Snegobran-26

Metalurgija

Poslovanje kompletiramo izdvojenim kompleksom za prodaju i obradu elemenata crne metalurgije i uslužne radnje iz ovih oblasti. Ovde možete dobiti uslugu sečenja, savijanja materijala, CNC gasno sečenje prema vašoj specifikaciji. B.O.S. Kompani ponuda iz oblasti crne metalurgije:

  • Konstrukcione cevi
  • Limovi
  • Profili
  • Grifovana zica
  • Istegnuti metali
  • Resetkasta gazista
  • Cevi za plastenike
Stovariste 50